URINA Care

660,000

Bổ thận- ấm bàng quang, tăng cường sức khỏe của thận và bàng quang.

Hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu không tự chủ, tăng cường chức năng thận và bàng quang

Xác nhận công bố: 5181/2019/ĐKSP